Home

Http europa eu index_sv htm

Kontakt - EUROPA - European Union website, the official EU

Europeiska kommissionen, officiell webbplat

Sammanfattning av EU-lagstiftningen Nedan hittar du sammanfattningar av EU:s viktigaste rättsakter. De är korta och lättlästa och riktar sig till den intresserade allmänheten Nätverket ska också underlätta rättslig prövning i andra länder genom att informera allmänheten och rättstillämpare. Detta sker genom faktablad och andra publikationer om specifika EU-rättsakter och erfarenheterna med dessa. Materialet hittar du på den europeiska e-juridikportalen på alla EU-språk

Public Health Europe - European Commission - EU

EUROPA > EUR−Lex > Budget on line . Tillgängliga publikationer 2020. Övriga webbplatser förvaltas av Publikationsbyrån. EUR-Lex. EU Bookshop. EU Open Data Portal Övriga webbplatser förvaltas av Publikationsbyrån. EUR-Lex. EU Bookshop. EU Open Data Portal. Ted. EU WhoisWho. CORDIS. EU law and publications Europeiska unionen, Interinstitutionella publikationshandboken - Institutionernas redaktionella regler: upplaga, copyright, manus, korrektur, namn på stater/länder. EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på 24 språk EU Publications; Navigation Menu. to read the first attempt to assess potential consequences of the covid-19 outbreak on women and on gender equality in Europe. Click here to read about the potential impact of the early 2020 COVID confinement measures on EU labour markets

Delegation of the European Union to India 5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021, INDIA Tel: +91 11 66781919 Fax: +91 11 66781955 DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu antal anställningar kan komma att erbjudas i andra städer inom EU och vid EU:s delegationer i resten av världen. Särskilda bestämmelser om rörlighet kan tillämpas på kontraktsanställd Det har gällt sedan den 22 oktober 2000. EU-länderna måste införliva det i den nationella lagstiftningen senast den 22 december 2003. BAKGRUND Vattnet i Europeiska unionen (EU) är under ökande tryck från den allt större efterfrågan på tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för en rad olika användningsområden Nyhetsgrafik: Antalet asylansökningar mellan 2010 och 2018 inom EU

Hälsa och säkerhet: Introduktion till hälsa och säkerhet

Tender documentation for EU calls for competitions > SIMAP [sımɑp], acronym. information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics). Online services managed by the Publications Office. EUR-Lex EU Publications EU Open Data Portal TED Europeiska centralbanken (ECB) är centralbank för de 19 länder i Europeiska unionen som antagit euron. Vår huvuduppgift är att upprätthålla prisstabilitet och på så sätt bevara den gemensamma valutans köpkraft ECB är en officiell EU-institution i centrum av Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen. Ta reda på mer om dess organisations- och ledningsstruktur och vem som är vem i ECB-rådet, det viktigaste beslutsorganet. Beslutsprocess ECB:s organisationsstruktur Håll dig uppdaterad med aktuell statistik i aktier, obligations- och branschindex i Europa inklusive den senaste kursen, dagshögsta, lägsta och förändring % för varje index EU Newsroom Main results of the video conference of foreign affairs ministers (trade) Quality of Europe's bathing waters remains high, latest annual assessment finds; Coronavirus: EU grants €314 million to innovative companies to combat the virus and support recover

The Market Access Database (MADB) gives information to companies exporting from the EU about import conditions in third country markets: Brexit. The United Kingdom withdrew from the European Union and is a third country as of 1 February 2020. During the transition period, which ends on. Statistics. This section provides an overview of trade flows in goods between EU and non-EU countries for a specific product. For more detailed trade statistics (monthly statistics, aggregate data, etc.) use the Commission's Comext database

Brexit. The United Kingdom withdrew from the European Union and is a third country as of 1 February 2020. During the transition period, which ends on 31 December 2020, Union law, with a few limited exceptions, continues to be applicable to and in the United Kingdom VAD GÖR EU FÖR OSS? www.europroje-c-ts.blogspot.co

Denna webbplats är är tänkt att fungera som samlingsplats för planering material som är användbart i projektarbetet med ekonomisk historia europeiska kommissionen bryssel den 26.5.2011 kom(2011) 300 slutlig c7-0247/11 sv fÖrslag till europeiska unionens allmÄnna budget fÖ European medicines regulatory network fully mobilised in fight against COVID-19. EMA, together with EU Member States and the European Commission, has published a plan outlining principles for how the network will ensure that core public and animal health regulatory activities, such as the authorisation, maintenance and supervision of human and veterinary medicines will continue to be carried. DOKUMENT. FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnit

Välkommen till EU Careers - by the European Personnel

 1. List of screening mechanisms notified by Member States to the European Commission, pursuant to Regulation (EU) 2019/452 of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union
 2. EUIPO is the European Union Intellectual Property Office responsible for managing the EU trade mark and the registered Community design. We also work with the IP offices of the EU Member States and international partners to offer a similar registration experience for trade marks and designs across Europe and the world
 3. Data and resources. dr-ewcs.png. European Working Conditions Survey. Visualise, explore and compare EU and country data from the 2015 European Working Conditions Survey information@eurofound.europa.eu. Brussels, Belgium eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu. MEMBER OF THE NETWORK OF EU AGENCIES
 4. A document to present your skills and qualifications effectively and clearl
 5. g to map measures introduced to cushion the effects of the crisis. This database complements the first findings of our ongoing e-survey, Living, working and COVID-19, launched in early April
 6. You are entering a restricted area. The publishing of the data contained in the applied tariffs and import formalities sections is subject to strict conditions defined in the contracts binding the European Commission and its external data providers. Two categories of users are authorized to get access: Anonymous users connected through an Internet Service Provider (ISP) located in the.
 7. ation, including on the ground o

Solvit - Löser problem med dina EU-rättigheter när du

 1. data.europa.eu. The European Union Open Data Portal is your single point of access to open data produced by EU institutions and bodies. The European Data Portal harvests the metadata of Public Sector Information available on public data portals across European countries
 2. istration, the General Secretariat of the Council (GSC)
 3. CN-DU Correlation Table - Updated version - January 202

Inde COI. For import of If you intend to import an organic product into the European Union you will have to comply with EU legislation and in particular both organic and general food legislation. Importers, exporters, sante-traces@ec.europa.eu +32 2 297 63 50. TRACES.NT.

Europeiska unionens utbredning och utvidgning – Wikipedia

Start Sverige - European Commissio

The Market Access Database (MADB) gives information to companies exporting from the EU about tariffs and import formalities in third country markets EU OSHA information about occupational health and safety across EU countries. Find surveys, regulations and standards, risk assessment tools, frequent hazards at work and more about workplace safety and health

The Council of Europe and the institutions of the European Union have expressed satisfaction with the growing awareness of the European flag and emblem among European citizens. The European Commission and the Council of Europe are responsible for ensuring that all uses of this symbol respect the dignity of the European flag and emblem, and for taking whatever measures are necessary to prevent. EU-relaterade länkar . Länkarna i samlingen nedan utgör inget homogent eller heltäckande urval utan är en samling av de länkar som jag i samband med olika EU-arbeten i Samhällskunskap A, B och C tagit fram åt mina elever The European Banking Authority (EBA) published today a preliminary assessment of the impact of COVID-19 on the EU banking sector. With the global economy facing unprecedented challenges, banks entered the health crisis with strong capital and liquidity buffers and managed the pressure on operational capacities activating their contingency plans

Note: The form above is only to help build the request URL. Executing the request URL will return a list of URL's identifying the individual files to download The requested document has been opened in the appropriate software. In case the document does not open automatically - please follow this link https://trade.ec.europa.

Nyheter Sverige - European Commissio

Guidance documents aim at facilitating the implementation of the legislation in ECHA's remit by describing good practice on how to fulfil the obligations. They are developed with the participation of many stakeholders: industry, Member States and NGOs The EU standards and related guidance documents are developed and maintained by the different key user groups and approved by the eSubmission expert group before publication. For technical support, visit the EMA Service Desk portal using your user credentials for a system hosted by EMA (except Eudravigilance)

Sammanfattning av EU-lagstiftningen - EUR-Le

English | Deutsch | Svenska. mitt studium | mina rapporter| skyddad sektor | meritförteckningen | mina rapporter| skyddad sektor | meritförteckninge The European Network for Rural Development (ENRD) ENRD is the hub that connects rural development stakeholders throughout the European Union (EU). Discover how the ENRD is contributing to the effective implementation of Member States' Rural Development Programmes by generating and sharing knowledge, as well as through facilitating information exchange and cooperation across rural Europe Official directory of the European Union - EU Whoiswho. DisplayLogo. EU official directory. search. More Advanced search Browse by subject Expert Search. Language Selecto Annex A2 Emblems The emblems are reproduced here only for information and without prejudice to the specific conditions fixed by each institution, body, interinstitutional service or organisation for their use in reproduction

Europeisk e-juridikportal - Europeiska rättsliga nätverket

 1. lowres.jp
 2. The Market Access Database (MADB) gives information to companies exporting from the EU about tariffs and import formalities in third country markets. European Commission Directorate-General for Trad
 3. Relation to the Combined Nomenclature (CN) of the Unio
 4. How to apply Taking the first stepThe application process for a position in one of the EU institutions or bodies varies according to the contract type. There are several categories (excluding freelance work) of work contracts: a permanent contract, a fixed-term contract and a temporary contract

×In July 2020, Europass is getting a new look and range of services. Find out how the new platform will help you present your skills and qualifications better.. Important! Export and save your documents currently stored in the CV online editor Relation to Viet Nam's Export and Import Classification Nomenclature (EICN)

The EU Open Data Portal provides, via a metadata catalogue, a single point of access to data of the EU institutions, agencies and bodies for anyone to reuse Public Access : RA3/KC3 : ACC3 : RS : Airport : AVSEC validators : Validation checklists: Please use the links above to select the required action 2016 - European Commission - Mobility and Transport The Europa Web Guide is the official rulebook for the European Commission's web presence, covering editorial, legal, technical, visual and contractual aspects. All European Commission web sites must observe the rules and guidelines it contains. Web practitioners are invited to observe its contents and keep abreast of updates. Read more CORDIS provides information on all EU-supported R&D activities, including programs (H2020, FP7 and older), projects, results, publications. Click for more EN 2 EN for the language arrangements for European intellectual property rights, which are to be established under a special legislative procedure by the Council acting unanimously after consulting the European Parliament. Therefore, the translation arrangements for any unitary patent system in the EU must be established by a separate regulation

Regulation (EU) 2018/1725 (Data protection regulation for EU institutions) EDPS Guidelines on the protection of personal data processed through web services provided by EU institutions. Documentation Cookie Consent Kit. Contact and support. If you require further assistance, please contact: Comm Europa Managemen Updated EU M1 eCTD Specification The EU eCTD Module 1 Specification has been updated to reflect clarifications and the updated version 3.0.3 is now available.The version 3.0.3 entered into force in November 2017 for immediate use. There are no changes to the DTD in this version (version 3.0.1 is still valid) and the validation criterion was not changed as a result of this update

Budget on line - EUR-Le

Föroreningar, alltför stort uttag och fysiska förändringar, såsom dammar och uträtning, fortsätter att skada sötvattenförekomsterna runtom i Europa. Dessa påfrestningar har ofta en samlad effekt på vattenekosystemen, vilket bidrar till en minskad biologisk mångfald och riskerar att göra det svårare för oss att dra nytta av vattnet Today Eurostat, the Statistical Office of the European Union, publishes the latest edition of the publication The EU in the world, which provides a portrait of the European Union (EU), considered as a single entity, in comparison with the 16 non-EU Group of Twenty countries (G20). mor

Publikationsbyrån - Home - Publications Office of the EU

On June 7, 2000, The Financial Times announced: CentralNic has launched a global single market in '.eu.com'. For a decade now, companies from all over the world have used .eu.com domains to tell the world that they are open for business in Europe EUROPA ACI Webcalendar Welcome to the homepage for the inter-institutional ACI Webcalendar. You can access the Webcalendar by clicking on the button below. Please send any questions to scic-freelance-engagements@ec.europa.eu ACI Webcalendar. Eurofound has developed three regularly repeated pan-European surveys to contribute to the planning and establishment of better living and working conditions. The surveys offer a unique source of comparative information on the quality of living and working conditions across the EU. Detailed analysis of the survey data allows Eurofound to identify new and emerging trends, a

EU Member States report illegal and ineffective disinfectants 05/06/2020 Several EU countries have signalled to ECHA and the European Commission that the COVID-19 pandemic has led to an increased number of non-compliant (hand) disinfectants on the market Onkyo Hifi To the products. Hi-Fi Beauty Sensual Designs. Immerse yourself in your music with the Onkyo signature sound. Beautiful products create an attractive worldview, existing symbiotically with essential elements that create a perfect harmony between sound and form through fine-tuned design spec ind_code data data_title data_type data_provider obbligation isEEAPrimary isEEACore; http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-sulphur-dioxide-so2. EudraVigilanc

EU-lagstiftning - EUR-Lex - eur-lex

EU Publications - EU Publications - Publications Office of

Eaton's global electrical product series, including Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM®, and Santak® provide customer-driven solutions to serve the power system needs of the data center, industrial, institutional, public sector, utility, commercial, residential, IT, mission critical, alternative energy and and OEM markets worldwide Data and research on health including biotechnology, cancer, health care, health spending, health insurance, fitness, dementia, disability, obesity, smoking, genetics and mortality., Health at a Glance: Europe 2018 presents comparative analyses of the health status of EU citizens and the performance of the health systems of the 28 EU Member States, 5 candidate countries and 3 EFTA countries EU. Europa.eu is the Web portal for the European Union. Go to the following Web site (http://europa.eu/index_en.htm) and answer the following questions

 • Kantband bänkskiva ikea.
 • Vip room paris.
 • Perugia.
 • Recipharm strängnäs.
 • Herrpyjamas flanell.
 • Personligt brev skola exempel.
 • Brännugn porslinsmålning.
 • Eragon arvtagaren ljudbok.
 • Fotofilter iphone.
 • Julgranspynt ikea.
 • Märkte im chiemgau.
 • Santa maria tellicherry black pepper refill.
 • Dbs bostäder.
 • Donald trump news.
 • Intranät region kronoberg.
 • Få pengar att växa flashback.
 • Dj ötzi sonja kien.
 • Hjälpmedel stockholm solna.
 • Vad beskriver vår läkemedelslagstiftning.
 • Atp challenger calendar 2017.
 • Endocrine disorders.
 • Kaiser jeep cj5 technische daten.
 • Sca sommarjobb.
 • Dejting frågor.
 • Eragon arvtagaren ljudbok.
 • Marinad kycklingklubbor.
 • Thomas betong prislista.
 • Hotell timrå.
 • Näsby slott lunch.
 • 4 6 6 4 challenger.
 • Grusöken afrika.
 • Olika ram minnen i samma dator.
 • Windproof zippo.
 • Hirohito barn.
 • Kinderwunschzentrum berlin kudamm.
 • Etylbensoat.
 • Hastighetsskyltar autobahn.
 • Mest kjente bloggere.
 • Ikea slogan svenska.
 • Öresundsbron stängd.
 • Bästa youtube klippen 2016.