Home

Naturvetenskap gymnasium poäng

A 20 poäng. B 17,5 poäng. C 15 poäng. D 12,5 poäng. E 10 poäng. F 0 poäng. Det här krävs för att bli behörig till gymnasiet. För att kunna söka till de nationella programmen behöver du minst godkänt i matematik, engelska och svenska samt ett antal andra ämnen beroende på vilket program du ska söka. Ett. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Kurser i ämnet. Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande På gymnasium.se har vi samlat gymnasieskolors senaste antagningspoäng, i många fall både lägsta antagningspoäng såväl som medelvärdet eller medianen. Medianen är det meritvärde som ligger exakt i mitten med lika många meritvärden ovan som under sig. Om antalet tal är jämnt blir medianen medelvärdet av de två tal som ligger i mitten

Räkna ut ditt meritvärde - Gymnasium

Ämne - Skolverke

Inriktningen naturvetenskap ger fördjupade kunskaper i biologi, fysik, kemi och matematik. Ämne och kurser Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet Inriktning naturvetenskap (2500 poäng ÅVA GYMNASIUM NATUR taby.se/ava Kursplan 2500 poäng, NA20 TÄBY Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Geografi 1 100 Samhällskunskap 2 100 Biologi 2 100 Summa poäng 300 Gymnasiegemensamma ämnen Svenska 1+2+3 / 300 Sva 1+2+3 Engelska 5+6 200 Matematik 1c+2c+3c 300 Historia 1b. Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar samt modellering i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker

Widénska gymnasiet - Västerås största idrottsgymnasium - erbjuder utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och barn- och fritid Inriktning naturvetenskap. Programblad för naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap (pdf) Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen, det vill säga matematik, fysik, kemi och biologi. Här utvecklar du din förmåga att förstå sammanhang och lösa naturvetenskapliga problemställningar Matematik är centralt för naturvetenskap då det är ett viktigt verktyg för att förstå och arbeta med framförallt fysik. Du läser därför 500 poäng matematik. Inom samtliga naturvetenskapliga ämnen ingår att lära sig hur man ställer upp naturvetenskapliga experiment, hur man skriver labbrapporter och hur man kritiskt utvärderar och drar slutsatser utifrån experimentens resultat Poäng: Biologi 1 100: Fysik 1a 150: Kemi 1 100: Moderna språk 100: Totalt: 450: Språk som erbjuds vid Norra Real är: Franska 1-5 Spanska 1-5 Tyska 1-5 Italienska 1-2 Ryska 1-2 Inriktning Naturvetenskap: Ämne Kurs Poäng: Biologi 2 100: Fysik 2 100: Kemi 2 100: Matematik 4 100: Totalt: 400 Programfördjupning (skolans val) Ämne Kurs Poäng. Är du frågvis och nyfiken på naturvetenskap? Vill du få svar på dina frågor och lära dig mer om hur allt hänger ihop? Tycker du att matematik är kul, är engagerad, motiverad och vill ha en bred utbildning med många valmöjligheter? Då är Naturvetenskapsprogrammet rätt program för dig! Med en examen från Natur är dina

Östra Reals gymnasium Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap (2500 poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 50 50 Matematik 1c 100 Matematik 2c 10 Inriktningen naturvetenskap och samhälle har en internationell profil som ger kunskaper i naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Ämne och kurser Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng ÅVA GYMNASIUM NATUR taby.se/ava Kursplan 2500 poäng, NA19 TÄBY Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Geografi 1 100 Samhällskunskap 2 100 Biologi 2 100 Summa poäng 300 Gymnasiegemensamma ämnen Svenska 1+2+3 / 300 Sva 1+2+3 Engelska 5+6 200 Matematik 1c+2c+3c 300 Historia 1b. Vårt naturvetenskapliga basår är i samarbete med Stockholms universitet. Det innebär att du får en inblick i vilka frågor man arbetar med vid forskningsfronten inom biologi, fysik, kemi och matematik vid Stockholms universitet Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill använda matematik och naturvetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar. Välj mellan inriktning natur eller natur-samhälle och få de verktyg som behövs för att påverka och förstå din omvärld

Antagningspoäng på gymnasiet - Hitta ditt Gymnasium

På Midsommarkransens gymnasium ger vi dig en möjlighet att läsa Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Du som väljer Naturvetenskapsprogrammet hos oss får tillgång till undervisning i såväl teorisalar som välutrustade labbsalar av hög klass. Ladda ner programblad för Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av och vill fördjupa dina kunskaper i ämnena biologi, kemi, fysik och matematik NANAT11 Med reservation för ev. ändringar 2018-04-05 Poängplan Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap Start 201 Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som vill ha mate­matik och naturvetenskap i centrum. Programmet ger en god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men ger även behörig­het till de flesta andra högskole-utbildningarna På JENSEN gymnasium Göteborg genomför vi studiebesök och på detta sätt erbjuds du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap, företagande och forskning. I våra laborationssalar får du även praktiskt utöva naturvetenskaplig forskning

Visionen för Vaggeryds kommun: Här ger vi plats för att göra skillnad. En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar Naturvetenskapsprogrammet (ofta förkortat NV, NA eller NP) är en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige.Programmet innehåller kurser inom naturvetenskap och matematik, men även inom språk och samhällsvetenskaperna. Syftet med programmet är att ge eleverna en syn på naturvetenskaperna och matematiken, samt deras kopplingar till andra vetenskaper och samhället Bromma gymnasium är också en av Stockholms främsta skolor inom Ung Företagsamhet (UF) som ger dig möjlighet att prova på och utveckla dig inom entreprenörskap. På naturvetenskapsprogrammet är samtliga lärare behöriga och kunniga På naturprogrammet läser du matematik i ett högre tempo och på mer avancerad nivå jämfört med andra program. Du som läser naturvetenskapligt program på Klara kan förvänta dig hårt arbete i en mycket god och modern studiemiljö. De senaste åren har vi deltagit i forskningsstudier, varit på spännande mässor och deltagit i studieprojekt både i Europa och Afrika På Södra Latin har vi valt att erbjuda inriktningen naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet. Den ger dig behörighet till alla högskoleutbildningar. För högre studier inom naturvetenskap, teknik och medicin krävs att du läst fysik, kemi och biologi samt en hel del matematik på gymnasienivå och det gör du på den Naturvetenskapliga inriktningen

Innehåll Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen innehåller ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du kommer också att kunna utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del. Auditons och färdighetsprov betygsätts med poäng av juryn eller av de ansvariga för utbildningen och de poängen läggs till betygspoäng. På så sätt kan Mtv som ger plats på konstnärliga och spetsutbildningar bli högre än 340. Konkurrens om utbildningsplats på gymnasie På Malmö Borgarskola är du en del av en kreativ gemenskap, där det internationella perspektivet är närvarande under hela din studietid. Vi erbjuder nationella gymnasieutbildningar både på svenska och engelska, samt det internationellt ansedda International Baccalaureate (IB) programmet

Jämförelsetal är en siffra (som kan uppgå till max 20.0) som räknas ut på summan av alla gymnasiala kurser från alla tre årskurser (med undantag av en kurs Gymnasiearbete, 100 poäng). Meritpoäng är, alltså, de extrapoängen med vars hjälp man kan höja sitt Meritvärde till max 22.5 Bergska gymnasiet Vårt utbud Det passar dig som vill läsa vidare inom naturvetenskap eller teknik. Utifrån diagramen på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen på våra olika inriktningar och hur många poäng som är valbara Kurser och poäng. NA Naturvetenskap.pdf. Inriktningar. Inriktningen finns på Ehrensvärdska gymnasiet och Vilhelm Mobergsgymnasiet. Andra inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet: Naturvetenskap och samhälle; Naturvetenskap, spetsutbidningen i matematik (Leonardo

Naturvetenskap på gymnasiet - hitta din utbildnin

Räkna ut ditt meritvärde - Antagning

 1. Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen naturvetenskap kan vara: biomedicinsk analytiker, läkare, optiker, veterinär, tandläkare eller landskapsarkitekt. Efter gymnasiet har du den bredaste behörigheten för universitets- och högskoleutbildningar och du har en bra grund inom naturvetenskapliga och tekniska områden
 2. Inom Naturvetenskapsprogrammet (med inriktning naturvetenskap) får du läsa spännande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom givande och intressanta genomgångar av erfarna och kunniga lärare får du genom eget fördjupningsarbete och laborationer själv undersöka olika problem
 3. Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. INDIVIDUELLA VAL sammanlagt 200 poäng
 4. Inriktning Naturvetenskap Start 2020. År 1: År 2. År 3 Totalt antal poäng: Kurskod Kurs: Poäng Poäng: Poäng Poäng: Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng ENGENG05: Engelska 5 100: 100 ENGENG06: Engelska 6 100: 100 HISHIS01b: Historia 1b 100: 100 IDRIDR01: Idrott och hälsa 1 33: 33 34: 100 MATMAT01c
 5. Blackebergs gymnasium Poängplan Blackebergs gymnasium Wergelandsgatan 22 168 48 Bromma Telefon: 08-508 38 600 blackebergsgymnasium@edu.stockholm.se . Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet NA19 . Inriktning naturvetenskap (2500 poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs
 6. Naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap (2500 poäng) Gymnasiegemen- samma ämnen Program- gemensamma ämnen Inriktning naturvetenskap Program- fördjupning Individuellt val + gymnasiearbete 1150 p 450 p 400 p 200 p 200+100 p Engelska En 5 10
 7. Inriktning Naturvetenskap och Samhälle Start 2020. År 1: År 2. År 3 Totalt antal poäng: Kurskod Kurs: Poäng Poäng: Poäng Poäng: Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng ENGENG05: Engelska 5 100: 100 ENGENG06: Engelska 6 100: 100 HISHIS01b: Historia 1b 100: 100 IDRIDR01: Idrott och hälsa 1 33: 33 34: 100 MATMAT01c

Naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap KLAR

Naturkunskap 2, 100 poäng NAKNAK02 Naturvetenskap Samhälle, religion och historia Språk. Instagram. Facebook. Kontakt. Tullinge Gymnasium Alfred Nobels allé 206 146 80 Tullinge Orgnr: 212000-2882 Tfn: 08-530 635 10. För elever & föräldrar. Läsårsdata Schema Vklas Blackebergs gymnasium Poängplan Blackebergs gymnasium Wergelandsgatan 22 168 48 Bromma Telefon: 08-508 38 600 blackebergsgymnasium@edu.stockholm.se . Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet NA19S . Inriktning naturvetenskap och samhälle (2500 poäng Burgårdens Gymnasium,Barn- och fritidsprogrammet BF - Socialt arbete, lärling 3) 110.00 132.50 Burgårdens Gymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör 1) 198.88 1) 175.00 Burgårdens Gymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör, lärling 1) 255.00 120.00 170.50 Burgårdens Gymnasium,Hantverksprogrammet HV - Textil design 1) 217.95 152.50 221.2 Blackebergs gymnasium Poängplan Blackebergs gymnasium Wergelandsgatan 22 168 48 Bromma Telefon: 08-508 38 600 blackebergsgymnasium@edu.stockholm.se . Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet NA18 . Inriktning naturvetenskap (2500 poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs Naturvetenskap [nid:156] Nyheter. Studentens lyckliga dagar. Solen skiner över våra lyckliga studenter i dagarna tre. DN har under våren följt några av våra NA-studenter med final på deras utspring torsdagen 4 juni. Välkommen att göra intresseanmälan till plats på Blackebergs gymnasium här

Naturvetenskapsprogrammet - GymnasieGuide

Naturvetenskap Du får en bred fördjupning i matematik och de naturvetenskapliga ämnena vilket ger dig många möjligheter till fortsatta studier. Totalt antal poäng. En verksamhet i Värnamo kommun. Kontakt. Finnvedens Gymnasium 0370-37 70 00 kontaktcenter@varnamo.se. Besöksadress Prostgårdsvägen 3 331 83 Värnamo Inriktningen naturvetenskap och samhälle kopplar ihop naturvetenskapliga kurserna med samhällsvetenskapliga kurser. Du får breda kunskaper och en allmänbildning som är till nytta vad du än väljer för väg efter gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Summa Kursnamn (Poäng) 19/20 20/21 21/22 poäng Schablonkurser Individuellt val (200) 100 100 200 Moderna språk (100) 100 100 Programfördjupning (200) 200 200 Gymnasiegemensamma ämne Inriktning Naturvetenskap 400 133 267 Total poäng inr. Naturvetenskap 600 150 450 Programfördjupningar Nat 200 200 Inrikning Naturv. och samhälle 300 100 200 Programfördjupningskurser NA/SA - val 300p * Mimers Hus Gymnasium Poängplan - NA20. Author: Johan Lindh Created Date NA-programmet är ett av två program där du kan få 400 poäng i din specialidrott. I dagsläget finns det flertal elever som valt specialidrott (tennis, fotboll och hockey). Våra inriktningar. Ådalsskolan har två inriktningar. Naturvetenskap där du fördjupar dig ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena och matematik

Program - Skolverke

Östra Reals gymnasium Poängplan Med reservation för ändringar. Biotekni Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap (2500 p ) Årskurs 1 . Årskurs 2 . Årskurs 3 . Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Engelska 5 100 (400 poäng) Biologi 2 100 Fysik 2. 100 . Kemi 2 100 Matematik 4 100. Den information som finns under kategorierna till vänster är menad att vara ett sätt att enklare förstå den biologi du för närvarande läser, kommer att läsa, eller som repetition På den här sidan hittar du information som är intressant för dig som går i årskurs 9 och ska söka till gymnasiet. Vad roligt att du är intresserad av att söka till Kungsholmens gymnasium! Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap: 305 poäng. Naturvetenskapsprogrammet, inriktning kör: 606 poäng (antagningsprov) Vi erbjuder eleverna att läsa kurserna linjär algebra 100 poäng och matematisk cirkel 100 poäng som specialiseringskurser i samarbete med KTH och SU. Vi har även undervisning utanför skolan och besöker exempelvis KTH, SU och Vetenskapens Hus. Kursbeskrivning. Ämnen och kurser som ingår i inriktning Naturvetenskap på Norra Real

Ehrensvärdska gymnasiet är en skola i centrala Karlskrona med cirka 650 elever och som kännetecknas av driv och gemenskap. Hos oss råder en hjärtlig stämning och nyfikenhet på livet och ny kunskap Inriktning Naturvetenskap 400 poäng BIOBIO02 Biologi 2 100 100 FYSFYS02 Fysik 2 100 100 KEMKEM02 Kemi 2 100 100 MATMAT04 Matematik 4 100 100 Programfördjupningar 200 poäng ENGENG07 Engelska 7 100 100 Alt. 1 BIOBIT0 Bioteknik 100 100 Alt. 2 NAVNAT00S Naturvetenskaplig specialisering 100 10 Rektor för programmen. Teknikprogrammet; Inriktning design och produktutveckling, flyg; Inriktning design och produktutveckling, teknisk design; Inriktning teknikvetenska Oavsett inriktning på Naturvetenskaps­ programmet väljer du programfördjupnings­ kurser motsvarande 200 p: Programfördjupningskurser (200 p) Poäng Bioteknik 100 Engelska 7 100 Entreprenörskap 100 Historia 2a 100 Matematik 4 (Endast Naturvetenskap och samhälle) 100 Matematik 5 100 Matematik specialisering 100 Moderna språk 10

Vilket meritvärde krävs för - Hitta ditt Gymnasium

Du läser 100 poäng filosofi och genomför ett valfritt forskningsprojekt (naturvetenskaplig specialisering 100 poäng) vilket förbereder dig mycket väl för ditt avslutande gymnasiearbete. I åk 3 gör du dessutom en kort praktik hos någon forskargrupp. Kursbeskrivning. Ämnen och kurser som ingår i inriktning Naturvetenskap på Norra Real Östra Reals gymnasium Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Entreprenörskap Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, profil entreprenörskap (2500 p Jag har hört att 100 poäng innebär 100 lektionstimmar i ämnet under ett år, stämmer det? vilket man gör på gymnasiet. Jag har precis gått ut från naturvetenskap programmet med inriktning natur och vill höja mitt meritvärde för att komma in till min drömutbildning Östra Reals gymnasium Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, profil entreprenör (2500 poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 50 50.

Naturvetenskap — Tumba Gymnasium

På S:t Eriks Gymnasium har vi inriktningen Naturvetenskap. Detta är den inriktning inom Naturvetenskapsprogrammet som ger bredast behörighet till högskolor och universitet Naturvetenskap Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden Inriktning Naturvetenskap. Program Naturvetenskapsprogrammet. NTI TEKNIK. Inriktning Informations- och medieteknik. Program Teknikprogrammet. Nyheter. 2020-05-08 . Digitalt öppet hus! På grund av den pågående pandemin kan vi tyvärr inte anordna ett öppet hus på skolan. Elever från NTI Gymnasiet tävlar i raketupjutning

Ladda ner programbladet för Naturbruksprogrammet Djur - djurvård och naturvetenskap med en presentation av programmet. Ladda ner poängplanen för Naturbruksprogrammet Djur - djurvård och naturvetenskap med en presentation av våra kurser. Programfördjupning (900 poäng) Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen ÅVA GYMNASIUM TEKNIK taby.se/ava Kursplan 2500 poäng, TE20 TÄBY Programfördjupning Programmering 1 100 Konstruktion 1 100 Matematik 5 100 Engelska 7 100 Summa poäng 400 Inriktning: Informations- och medieteknik Dator- och nätverksteknik 100 Programmering 1 100 Webbutveckling 1 100 Summa poäng 300 Gymnasiegemensamma ämnen Svenska 1+2+3 / 30 Antagningskraven till gymnasiet varierar beroende på vilket program du ska söka. Här är vad som krävs för olika program. Sökfunktion: Hitta ditt gymnasium. Högskoleförberedande program. För att komma in på ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i 12 ämnen Begränsat antal platser finns och eventuellt urval görs baserat på betyg från årskurs 1 i gymnasiet, inför årskurs 2. Poängplaner. Naturvetenskap. Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3; Engelska 5: 100: 100: 0: 0: Engelska (inrikt. Naturvetenskap 200 poäng, inrikt. Naturvetenskap och samhälle 300 poäng) Estetisk. Du behöver läsa 450 poäng och det ryms bara 200 poäng inom Individuellt val. Jag ska börja gymnasiet nu till hösten och har valt sämhällsvetenskapliga programmet. Jag har precis gått ut från naturvetenskap programmet med inriktning natur och vill höja mitt meritvärde för att komma in till min drömutbildning

Naturvetenskap - Kungsback

NA Natur inriktning naturvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet på Rönninge gymnasium ger dig en bred allmänbildning och förbereder dig på ett bra sätt för att klara högskolestudier inom beteendevetenskap, ekonomi, juridik, statsvetenskap, undervisning, vård, med flera Värmdö gymnasium Naturvetenskapsprogrammet Åk 1 lå 2019/20 ht19 - vt22 Inriktning: Naturvetenskap 2018-01-17 NA-NA Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ) Ämne Kurs Kurskod Poäng ht19 vt20 ht20 vt21 ht21 vt22 Schema Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 40 40 8 ÅVA GYMNASIUM Naturvetenskapsprogrammet Kursplan 2500 poäng, NA17 Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Summa poäng 300 Geografi 1 Moderna språk Samhällskunskap 2 Biologi 2 100 100 100 Summa poäng 400 Inriktning: Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 100 100 100 100 Summa poäng 300 Särskild variant: Naturvetenskap Musi

Naturvetenskap och samhälle. Hos oss får du som elev ökade kunskaper om naturvetenskapens betydelse för ett hållbart samhälle. På Liljaskolans naturvetenskapsprogram får du en unik möjlighet att utvecklas och läras i små grupper, vilket innebär närmare kontakt med din lärare och möjlighet att påverka din studiegång i önskat riktning Efter gymnasiet kan man ha många olika drömmar. bör du välja fördjupningsområdeskurser med utgång naturvetenskap. Efter avslutad examen oavsett fördjupning har du totalt 2500 poäng. Fördjupningsområdeskurserna kort förklarade . Matemati 8 veckor APL (praktik) + 3 veckor ledarskapsutbildning. På Management Program har du 8 veckor praktik (APL) där du är ute på ett företag och, utifrån ditt program, får testa kunskaperna i verkligheten

Naturvetenskapsprogrammet - Program - Widénska gymnasiet

På Sjölins gymnasium i centrala Göteborg studerar ca 450 elever i en lugn och trivsam miljö i vackra lokaler. Huset byggdes mot slutet av 1800-talet och här möts gammalt och nytt. Välj mellan de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap Lägst 212,5 poäng Median 236,3 poäng. NA - Inriktning naturvetenskap och samhälle, profil hållbar utveckling Lägst 272,5 poäng Median 298,8 poäng. NA - Inriktning naturvetenskap, profil hållbar utveckling Lägst 250 poäng Median 288,8 poäng. SA - Inriktning samhällsvetenskap, global profil Lägst 255 poäng Median 280 poäng Naturvetenskapsprogrammet inr. naturvetenskap, Nacka gymnasium 297.50 Ingen antagen 315.0 95 95 66 0 Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Y oung Business Creatives 252.50 Ingen antagen 273.7 32 32 29 0 Naturvetenskapsprogrammet inr. naturvetenskap, profil biomedicin, Nacka gymnasium 292.50 Ingen antagen 305.0 32 32 42 1 Kärrtorps gymnasium är ett av Kungliga tekniska högskolan, KTH:s, samarbetsgymnasier. Ladda ner poängplan med presentation av våra kurser. Inriktning naturvetenskap. Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik Det kan vara flera kurser i moderna språk eller specialiseringskurser i naturvetenskap eller matematik. Du väljer 200 poäng eget val år 2 och 300 poäng år 3 där 200 p ligger på våren. Dessa totalt 500 p utgör programmets individuella val och programfördjupning

Video: Naturvetenskapsprogrammet Kungsholmens gymnasium

Värmdö gymnasium Naturvetenskapsprogrammet Åk 1 lå 2018/19 ht18 - vt21 Inriktning: Naturvetenskap 2018-01-17 NA-NA Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ) Ämne Kurs Kurskod Poäng ht18 vt19 ht19 vt20 ht20 vt21 Schema Engelska Engelska 5 ENGENG05 100 40 40 8 Poängplaner Naturvetenskap och Ekonomi - Spånga gymnasium . READ. Naturvetenskapsprogrammet. Inriktningsprofil Adventure. Preliminär poängplan 2013-2015. Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA. KURS Ht Vt PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 200 poäng. Naturvetenskaplig specialisering 43 44 100.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 200 poäng. Naturvetenskaplig specialisering 43 44 100. Matematik 5 43 44 100. INDIVIDUELLT VAL 200 poäng 200. Möjlighet välja t.ex. Engelska 7. GYMNASIEARBETE 100 poäng. Arbetet knyter an till naturvetenskap 18 34 34 100. TOTALT 2500. SPÅNGA GYMNASIUM. Adolf Rudbecks väg 21, 169 54 Spånga. Tel: 08-508 413 00. www. Gymnasiet. Naturprogrammet. Samskolan erbjuder den klassiska inriktningen naturvetenskap som ger breda kunskaper med ett naturvetenskapligt och kreativt förhållningssätt. eller Musik där du själv väljer vilken du vill ha. Om du vill, får du även utöka ditt program genom att läsa 200 poäng extra, utöver dina ordinarie kurser Språk på Södra Latins gymnasium. Nu har du som läst kinesiska på grundskolan möjlighet att fortsätta med steg 3 hos oss. Läs mer om våra språkkurser, utbyten och språkdiplomet i tyska. Letar du efter dina gamla betyg? Stadsarkivet har betyg som är utfärdat t o m 2013 Naturvetenskap. Väljer du NA på Hvilan får du läsa ett klassiskt NA-program som öppnar de flesta dörrar till vidare studier. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att laborera, göra exkursioner och studiebesök till intressanta och lärorika platser både i och utanför Sverige

JENSEN gymnasium Norra i Stockholm är en skola för dig med höga ambitioner. Hos oss får du tre utvecklande, utmanande och framförallt roliga år Vård- och omsorgsprogrammet, Gustavsbergs Gymnasium Alla antagna Ingen antagen 175.0 20 3 0 17 Totalt 612 486 551 126 FÖRKLARING Antagningsgränser Antagningsgräns = Lägsta poäng för antagna som inte tillhör gruppen I mån av plats (se nedan), dvs poängen för den sist antagne som är hemmahörande i kommun som anordnar studievägen ÅVA GYMNASIUM TEKNIK taby.se/ava Kursplan 2500 poäng, TE19 TÄBY Programfördjupning Programmering 1 100 Konstruktion 1 100 Matematik 5 100 Engelska 7 100 Summa poäng 400 Inriktning: Informations- och medieteknik Dator- och nätverksteknik 100 Programmering 1 100 Webbutveckling 100 Summa poäng 300 Gymnasiegemensamma ämnen Svenska 1.

Kärrtorps gymnasium Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap (2500 poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 50 50 Matematik 1c 100 Matematik 2c 10 ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 POÄNG Engelska 5 100 p Engelska 6 100 p Historia 1b 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1c INRIKTNING: Naturvetenskap 400 poäng Biologi 2 100 p Fysik 2 Reservation för ev. förändringar. 100 p Kemi 2 100 p Matematik 4 100 p INRIKTNING. Ansök till årets sommarskola. Sommarskolan riktar sig till dig som studerar på gymnasiet i Kungsbacka och som under våren inte uppnått godkänt i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik

Vad är Individuellt val? | Bromma gymnasiumLudvika | ABB Industrigymnasium

Södra Latins gymnasium POÄNGPLAN FÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Inriktning Naturvetenskap Start lå 20/21 Kurskod Ämne Gymnasiegemensamma ämnen 1150p HT VT HT VT HT VT Poäng ENGENG05 Engelska 5 50 50 100 ENGENG06 Engelska 6 50 50 100 HISHIS01b Historia 1b 50 50 100 IDRIDR01 Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100 MATMAT01C Matematik 1c 100 100 MATMAT02c Matematik 2c 100 10 Naturvetenskap 200 poäng Naturvetenskaplig specialisering 100 poäng Engelska 7 100 poäng Historia 2a 100 poäng Matematik 5 100 poäng Miljö och energikunskap 100 poäng. Naturvetenskap och Samhälle 300 poäng Du kan söka till många olika utbildningar efter gymnasiet Naturvetenskapsprogrammet. Inriktningsprofil Djurkunskap. Preliminär poängplan 2013-2015. Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA. KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng. GYMNASIEGEMENSAMMA. timmar. Engelska 5 43 44 100. Engelska 6 43 44 100. Historia 1b 43 44 100. Idrott och hälsa 1 30 30 15 15 100. Matematik 1c 100 20 100. Matematik 2c 80 100. Matematik 3c 100 100. I naturvetenskap fick svenska elever i åttan 522 poäng vilket kan jämföras med 509 poäng förra gången. Sverige är därmed tillbaka på samma nivå som 2003, men långt från de 553 poäng. Poäng och studietakt. Alla kurser har poäng. Dessa ligger till grund för att räkna ut ditt studiestöd. För heltidsstudier krävs det att du läser 20 poäng per vecka. Om du vill läsa på heltid är det vanligast att läsa två 100 poängskurser under samma 10-veckorsperiod

Naturvetenskapsprogrammet S:t Eriks gymnasium

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Summa Kursnamn (Poäng) 19/20 20/21 21/22 poäng Schablonkurser Individuellt val (200) 100 100 200 Moderna språk (100) 100 100 Programfördjupning (200) 200 200 Gymnasiegemensamma ämne Uppsala estetiska gymnasium. 018-727 97 00. Skicka epost. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Gustavsbergs Gymnasium Alla antagna Ingen antagen 195.0 22 3 0 19 Naturvetenskapsprogrammet inr. naturvetenskap, I mån av plats = Lägsta poäng för antagna som antagits i mån av plats, främst sökande från kommuner utanför samverkanssområdet Digital marknadsföringsassistent, kurspaket 500 poäng Förkunskaper, kursstarter, kurslängd och kurskoder. Poäng: 500 poäng (+200 poäng om du önskar praktik) Förkunskaper: Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC).Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums undersköterskeutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning

Naturvetenskapsprogrammet | Norra Reals gymnasiumJämtlands Gymnasium | NIU IdrottGrundläggande Engelska delkurs 1 | Åsö vuxengymnasium
 • Eskimo kleidung.
 • Iggesunds bruk adress.
 • Balanserade barn tabata.
 • Akupunktur södermalm.
 • Hustimring.
 • Adam och eva film.
 • Bordeller andra världskriget.
 • Höstanemon klippa ner.
 • Ausbildungsmesse leipzig.
 • Ausmalbilder tigerkopf.
 • Vad betyder nyans.
 • Konzerthaus wien großer saal.
 • Februari månad.
 • Gustaf dalen släktträd.
 • Michael kors hamilton väska.
 • Rainbow eyes.
 • Gammal farkost söderhavsöarna.
 • Durchschnittsgehälter new york.
 • Telenor gsm.
 • Halvish slang.
 • Ladda ner youtube klipp android.
 • Ekbacken vandrarhem.
 • Power season 5 trailer.
 • Kekkonen bastu.
 • Bekännelser jean jacques rousseau.
 • Svensk export.
 • Underhand game.
 • Switched at birth bay and ty.
 • Hardox 600.
 • När är det bäst att träna.
 • Vad händer om man dricker för lite vatten.
 • Går upp i vikt hela tiden.
 • Pirates of the caribbean actors.
 • Hangövägen 18.
 • Intelligens.
 • Iso standard enheter.
 • Rabarbermarmelad med kardemumma.
 • Hoe ververs ik whatsapp.
 • Pinsamma sms.
 • 4 6 6 4 challenger.
 • Pigg och glad.