Home

Ny säkerhetsskyddslag lagrådsremiss

 1. För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Lagrådsremiss (1 st) 16 november 2017
 2. För att stärka och modernisera säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet, alltså våra mest skyddsvärda verksamheter, och ökar skyddet mot bland annat spioneri och sabotage
 3. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25
 4. Lagrådsremiss Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 november 2017 Morgan Johansson Karin Erlingsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehål
 5. Ett steg till mot en ny säkerhetsskyddslag är taget i och med att lagrådsremissen presenterades för någon vecka sedan. Själv utsatte jag det ursprungliga förslaget som presenterades av utredningen för en kritisk granskning och är därför av naturliga skäl nyfiken på hur regeringen hanterat förslaget och de många remissvar som kommit in
 6. Lagrådsremiss Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag (Justitiedepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 7. 4. Beslut om registerkontroll enligt 14 § i den upphävda lagen ska i den utsträckning som regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt denna lag, dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024

Regeringen föreslår en ny säkerhetsskyddslag - Regeringen

 1. Beslut Ny säkerhetsskyddslag införs (JuU21) Det införs en ny säkerhetsskyddslag och samtidigt slutar nuvarande lag att gälla. I den nya lagen finns det bland annat krav på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet
 2. Förslaget till ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) innehåller flera nyheter vad gäller informationssäkerhet, bl a en indelning av information i fyra informationssäkerhetsklasser. Förslag på fyra informationssäkerhetsklasser som ska gälla för alla verksamheter i Sverige som omfattas av säkerhetsskydd
 3. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den första april 2019. I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den innebär bland annat krav på att man inventerar och klassificerar IT-system och information

Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler. 2019-04-01. Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag LIVE: Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan PwC Vi diskuterar innebörd och tillämpning av den nya lagstiftningen om. Inspelning från seminariet Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan. Del 1/5. Introduktion med Richard Oehme, cybersäkerhetsexpert på PwC Inspelning från seminariet Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan. Del 3/5. Hur påverkar NIS-direktiv.. Utredningen föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

 1. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Enligt en lagrådsremiss den 16 november 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. säkerhetsskyddslag, 2. lag om ändring i polislagen (1984:387), 3. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
 2. För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd
 3. Lagrådsremiss Ny kamerabevakningslag (Justitiedepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 4. Som du säkert vet så har Sveriges regeringen beslutat om en ny säkerhetsskyddslag som alla myndigheter och privata aktörer som utför säkerhetskänsliga aktiviteter måste följa från och med april 2019. Vi vet vad du tänker, vi har redan Totalförsvarsplanering, NIS-direktivet och GDPR (General Data Protection Regulation) att tänka på, varför ska det läggas till ännu [

Lagrådsremissens förslag genomför det s.k. NIS-direktivet som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem När det gäller lagstiftningens tillämpningsområde kan det övervägas om det i en ny säkerhetsskyddslag borde konkretiseras vad uttrycket Sveriges säkerhet kan. I början på året lades propositionen (prop. 2017/18:89) för en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) vilken träder i kraft 1 april 2019. Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag (Justitiedepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Säkerhetsskyddslag (2018:585) Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2018-05-24 Ändring införd dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024

Whoop, whoop en ny säkerhetsskyddslag? Fia Ewald

Utveckling av bestämmelser enligt den ny säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019. 428 dagar. med nya säkerhetsskyddslagen • Säkerhetsskyddslag Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) Lag (2019:985) om. 1 april trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sitt jobb - utan att få veta varför Lagrådsremiss: Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag, regeringen.se 17 november, 2017 av Redaktionen Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott En ny lag ska tydliggöra vad som gäller för restauranger, barer och kaféer i coronatider, föreslår regeringen. - De smittskyddsåtgärder som måste vidtas skrivs in i en lag, sade socialminister Lena Hallengren på en pressträff

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen och hur förhåller man sig till den? Förre rikspolischefen Sten Heckscher fick 2011 ett utredningsuppdrag att se över behovet av en ny säkerhetsskyddslag med avseende på förändringar i omvärlden. Utredningen är nyligen klar och den föreslår en ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april 2019 21 februari, 2019. Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning i kraft. Dessutom kommer Säkerhetspolisen att utfärda nya föreskrifter om säkerhetsskydd som innehåller kompletterande bestämmelser till lagen och förordningen Ny säkerhetsskyddslag ger Swecos kunder nya utmaningar. 14 mars 2019. Den 8 februari samlades säkerhetsbranschen på Swecos kontor i Stockholm för att prata om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019 Lagrådsremiss Nya utstationeringsregler (Arbetsmarknadsdepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning i kraft för att möta förändrade behov av säkerhetsskydd. Den nya lagen har ett bredare tillämpningsområde för att ge skydd för Sveriges mest skyddsvärda verksamheter i både privat och offentlig verksamhet

Säkerhetsskyddslag (2018:585) Svensk författningssamling

Lagrådsremiss. En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen . Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2020 . Lena Hallengren . Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll . I denna lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smitt Med våra nyhetsnotiser får du senaste nytt om ämnen som du Senare i höst kommer regeringen även att lägga fram en lagrådsremiss med ett förslag på en helt ny säkerhetsskyddslag

Lagrådsremiss Förtydligande i föräldraledighetslagen (Arbetsmarknadsdepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Tre kronor blir skatten på bärkassar när du handlar mat i fortsättningen. Och varje frukt- och grönsakspåse beskattas med 30 öre. Det framgår av regeringens lagrådsremiss. Det innebär. Den 1 april 2019 infördes en ny säkerhetsskyddslag. Lagens ställer nya krav och gör att fler verksamheter kommer att behöva utveckla sina processer för säkerhet. Bland annat kommer VA-verksamheter, energisektorn samt bygg- och fastighetsbranschen att påverkas Såhär beskriver regeringen förändringarna: För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd så sätt vill regeringen förhindra nya IT-skandaler. Senare i höst kommer regeringen även att lägga fram en lagrådsremiss med ett förslag på en helt ny säkerhetsskyddslag

En ny säkerhetsskyddslag Något om informationssäkerhe

Skärpt säkerhetsskyddslag den 1 april - svenska företag illa förberedda. Om knappt två veckor träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Men bara runt vart tionde större svenskt företag som omfattas av den uppger sig vara väl förberett Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen? För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag.Den nya lagen, Säkerhetsskyddslag (2018:585) innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Från den 1 april 2019 gäller en ny säkerhetsskyddslag som omfattar fler verksamheter än tidigare Lagrådsremiss för ny säkerhetsskyddslag - vilka förändringar kräver andra arbetssätt? Begreppsförändringarna, dess innebörd och vilken betydelse det har för säkerhetskyddsarbetet Vilka är förändringarna som påverkar säkerhets-skyddsarbetet i grunden? Workshop - så genomför du en lyckad säkerhetsanaly

redare med uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslag-stiftningen (dir. 2017:32). Förslagen skulle komplettera de förslag som lämnats i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). Genom tilläggsdirektiv den 18 januari 2018 utökades utredningens uppdrag och utredningstiden förlängdes till oktober 2018 den 3 En ny säkerhetsskyddslag. Lagrådsremiss (1 st) 16 november 2017. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. I proposition en föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag som ersätter den nuvarande säkerhetsskyddslagen (1996:627). Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 Den 16 maj i år klubbade riksdagen igenom regeringens förslag till en ny säkerhetsskyddslag för Sverige. Lagen kommer att ersätta den gamla säkerhetsskyddslagen från 1996 och den nya lagen börjar gälla den första april 2019. Beslutet finns att läsa här. Den nya lagen är ett svar på nya beteenden och hot Förslaget till ny säkerhetsskyddslag kommer som ett svar på dels den. På så sätt vill regeringen förhindra nya IT-skandaler. - Det är Senare i höst kommer regeringen även att lägga fram en lagrådsremiss med ett förslag på en helt ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskyddslagen - Vad innebär den nya lagen? Pw

 1. Lagrådsremissens förslag genomför det s.k. NIS-direktivet som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen, Att i en ny säkerhetsskyddslag ange att information ska klassificeras i fyra nivåer har flera fördelar
 2. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi
 3. arium Evenemangstyp: Se

Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler - Säkerhetspolise

 1. Ny säkerhetslag påverkar elmarknaden 16 april, 2018. Regeringen överlämnade i februari propositionen Ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet,.
 2. Regeringen föreslår en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen ska gälla för alla som bedriver verksamhet som gäller Sveriges säkerhet, vare sig det är i offentlig eller enskild regi. Sedan den nuvarande säkerhetsskyddslagen infördes 1996 har Sverige genomgått stora förändringar
 3. En ny säkerhetsskyddslag Betänkande av Utredningen om säkerhetsskyddslagen Stockholm 2015 SOU 2015:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.s
 4. En ny säkerhetsskyddslag har föreslagits, vad innebär den och hur har den tagits emot? En utredning av regeringen [1] föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Lagen ska bemöta förändrade krav på säkerhetsskyddet, exempelvis avseende sårbarhet hos samhällsfunktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i högre grad bedrivs i enskild regi
 5. Ny säkerhetsskyddslag -grunderna •Ny lag och förordning 1 april 2019 •Säkerhetsskydd= skydd mot brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet och skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 1) Säkerhetskänslig verksamhet = verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverig
 6. Säpo ska få vetorätt när myndigheter överväger att utkontraktera säkerhetskänslig verksamhet. På så sätt vill regeringen förhindra nya IT-skandaler
 7. ister Anders Ygeman. Avsikten med den nya.

Ny lag ställer ökade krav på IT-säkerhet . En ny säkerhetsskyddslag träder i kraft i april 2019 och ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet Regeringen föreslår i sin lagrådsremiss om en ny säkerhetsskyddslag att kravet på medborgarskap behålls för de två högsta säkerhetsklasserna. Personer som placeras i den tredje behöver inte vara svenska medborgare. Säkerhetsskyddsklass 3 berör personer som får del av uppgifter med lägre säkerhetsskydd

Från 1a april 2019 gäller en ny Säkerhetsskyddslag som i större utsträckning harmoniserar med ISO/IEC 27000 standarden. Exempelvis omfattas säkerhetsaspekterna riktighet och tillgänglighet i större grad. Vidare ändras benämningarna tillträdesbegränsning till fysisk säkerhet och säkerhetsprövning till personalsäkerhet Föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning.

Lagrådsremiss (1 st) 16 november 2017. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott Ny säkerhetsskyddslag. Den 1 april träder en helt ny säkerhetsskyddslag ikraft. Den nya lagen omfattar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl i myndigheter som på företag. - Varje myndighet och företag är fortfarande huvudansvarig för sitt eget säkerhetsskydd Kravet på ny säkerhetsskyddslag Den nya säkerhetsskyddslagen förtydligar kraven på skydd för både privat och offentlig verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är tillsynsmyndigheter där alla berörda kan få stöd och råd hur de ska agera

Säpo ska få vetorätt när myndigheter överväger att utkontraktera säkerhetskänslig verksamhet.På så sätt vill regeringen förhindra nya IT-skandaler Sverige påverkas av en global värld och det ställer nya krav på verksamheten och förslaget på ny säkerhetsskyddslag är ett sådant. Sverige får en mer konkret säkerhetsskyddslag som ställer tydligare krav på verksamhetsutövaren, särskilt inom informationssäkerhet Ny säkerhetsskyddslag. Efter förfrågningar från flera kunder arrangerade PQ Projektledning ett seminarium för att utbyta erfarenheter kring den nya säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april. Ett av PQ Projektlednings specialiserade tjänsteområden är ny-,.

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste Säpo ska få vetorätt när myndigheter överväger att utkontraktera säkerhetskänslig verksamhet. På så sätt vill regeringen förhindra nya IT-skandaler. - Det är ett väldigt skarpt förslag, säger justitieminister Morgan Johansson (S).(TT Remissvar avseende betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Sammanfattning Säkerhetspolisen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet. Säkerhetspolisen avstyrker förslaget att avskaffa kravet på svenskt medborgar-skap vid säkerhetsklassade anställningar vid staten, kommun och landsting En ny säkerhetsskyddslag behövs för att svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bland annat avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, ökad internationell samverkan, ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och för att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning drivs i privat regi Ny säkerhetsskyddslag - Nya utmaningar för Swecos kunder! mars 15, 2019. Den 8 februari samlades säkerhetsbranschen på Swecos kontor i Stockholm för att prata om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019

LIVE: Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag

En ny säkerhetsskyddslag började gälla den 1 april 2019. Många företag och verksamheter är inte väl förberedda för lagen. Hur är det i din organisation Lindholmen Connected - Säpochefen om hotbild & ny säkerhetsskyddslag. 7 november 2019 12:00 till 13:30. Open Arena, Lindholmspiren 3-5, Lindholmen Science Park . Den 7e november kommer säkerhetspolischefen Klas Friberg till Lindholmen Connected. Klas är Säkerhetspolischef sedan mars 2018 Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Sammanfattning . Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) välkomnar att lagstiftningen om säkerhetsskydd moderniseras och anpassas bättre till nuvarande förhållanden, samtidigt som vissa brister och luckor i den gälland Regeringen föreslår ny säkerhetsskyddslag. Uppdaterad 2018-02-20 Publicerad 2018-02-20 Regeringen har i dag lagt fram ett förslag om en ny säkerhetsskyddslag En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) hänvisas till vad som sägs i promemorian. Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. Ärende

Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag (1/5) - YouTub

Svenska kraftnäts och Svensk energis remissvar avseende En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. 2015-09-21 17:00. Tydligt om hot och säkerhetsskydd på Kraftsamling 2015 Kraftsamling är Svenska kraftnäts konferens för att sprida information och samverka med branschföreträdare. 2015-09-21 16:41. Yttrande över SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag Ekobrottsmyndigheten noterar att myndigheten undantagits som remissinstans i remissmissivet men vill ändå lämna sitt yttrande över rubricerat betänkande. Sammanfattning Det är positivt att säkerhetsskyddslagstiftningen ses över och flertalet av förslagen är bra

Ny säkerhetsskyddslag som börjar gälla idag / Postad av Olle Ebbinghaus / Kommentarer 0. Idag den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av. 2015 betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). När det gäller utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet har händelser i närtid och påpekanden från Säkerhetspolisen visat på att ytterligare åtgärder än dem som föreslagits i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag kan behöva vidtas SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag . Inledning och sammanfattning . Pensionsmyndigheten ser mycket positivt på att säkerhetsskyddslagen ses över och anser att många av förslagen är bra. En övergripande och generell synpunkt är att det i det fortsatta beredningsarbetet är a Ny Säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) Säkerhetsskyddsanalys. Åtgärder: Informationssäkerhet: Sekretess, integritet och tillgänglighet. Fysisk säkerhet. Personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsklasser Kvalificerat hemlig Hemlig Konfidentiell Begränsat hemlig

Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag (3/5) - YouTub

Förslag till ny säkerhetsskyddslag SOU 2015:25. Utredningen om säkerhetsskyddslagen Dispositio Regeringen föreslår i sin lagrådsremiss om en ny säkerhetsskyddslag att kravet på medborgarskap behålls för de två högsta säkerhetsklasserna. Personer som placeras i den tredje behöver. De ökande cyberhoten leder nu till allt fler nya lagar och regler för att stärka samhällets säkerhet, till exempel så börjar en ny säkerhetsskyddslag att gälla 1 april 2019. Nu visar en ny undersökning från PwC att bara vart tionde större svenska bolag som omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen säger sig vara mycket väl förberedda för förändringen Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter. Den nya lagen ersätter den tidigare lagstiftningen i 1996 års säkerhetsskyddslag PM om regeringens lagrådsremiss med anledning av coronaviruset . 7 april, 2020 10:39 en del av Den Nya Välfärden, uppmärksam­mades att Göte­borgs kommun beslutat köpa svarvar och fräsar för nästan tre miljoner kronor direkt från ett visst företag

Ygeman tog emot betänkande om ny säkerhetsskyddslag. Den fd ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher har i dag överlämnat betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25, till inrikesminister Anders Ygeman En ny säkerhetsskyddslag är enligt regeringen nödvändig för att svara mot förändrade krav på säkerhetsskyddet när det gäller utvecklingen på informationsteknikområdet, ökad internationell samverkan, ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och för att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning drivs i privat regi Ny säkerhetsskyddslag träder i kraft Nästa vecka (1 april) träder den nya säkerhetsskyddslagstiftningen i kraft (2018:585). Den nya lagstiftningen tar höjd för ett förändrat omvärldsläge med en hotbild som ser annorlunda ut än vad det gjorde för 20 år sedan Säkerhetsskyddslag (1996:627) Säkerhetsskyddslagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 april Vid tillämpningen av 21 och 22 §§ i deras nya lydelse skall med belastningsregistret även avses person- och belastningsregistret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register

En ny säkerhetsskyddslag - Regeringen

Köp böcker vars titel matchar 'En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25. : Betänkande från Utredningen om säkerhetsskyddslagen' remissyttrande över sou 2015:25 - en ny säkerhetsskyddslag 5 Individ-centriskincidentrapportering Dataskydd.netföreslårenindivid-centriskincident-ochsårbarhetsrapporte

En ny säkerhetsskyddslag - Aktuell Säkerhe

för den nya säkerhetsskyddslag som börjar gälla den 1 april. Lagen ställer höga krav på myndigheter och före ­ tag när det gäller deras säkerhets ­ skyddsarbete. I det här arbetet är det viktigt att inte bara mäta effektivitet i pengar. Ökad kvalitet, ett bättre säkerhetsskydd, är också effektivi ­ tet Remissvar: Betänkandet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag 2015-10-02 | Remissvar Om FI FI delar i stort utredningens förslag, men uppmärksammar några delar Nya vägledningar för Metodstödet ute - kommentarsperiod tom 20 mars 2020. Betänkande om ny säkerhetsskyddslag. NISU 2014. Gemensamt projekt för robust och säker adressering på internet. Inbjudan till idémöte om mätverktyg för styrning och uppföljning En ny strafftidslag. Strafftidsutredningens uppgift har varit att göra en översyn av lagen om beräkning av strafftid m.m. och att presentera en ny, användarvänlig och modern lagstiftning som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och rättssäkert förfarande

Ny kamerabevakningslag (Lagrådsremiss) Sören Öma

Betänkandet innehåller förslag på en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning. Förslaget bygger till stor del på nuvarande lagstiftning med samma namn. Bakom arbetet med att föreslå en ny säkerhetsskyddslagstiftning finns en ambition att modernisera och skapa ett regelverk som ger bra förutsättningar för ett väl anpassat, effektivt säkerhetsskydd Lagrådsremiss beträffande ny fastighetsbildningslag 515 Innan de skilda kapitlen får en kort presentation bör nämnas att dom stolsfrågan lösts på ett helt annat sätt än fastighetsbildningskommittén före slagit. En av kommitténs utgångspunkter i denna fråga, nämligen att för rättningsmännen kan uppfattas som en med domstolsprövning likvärdig instans, underkänns Föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och at En ny säkerhetsskyddslag. Remissen inkom från PTS. PTS föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag, som även den benämns Säkerhetsskyddslag. Den nya lagen ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl a avseende utvecklingen på informationsteknikområdet,.

2018-02-20. Det är väl ingen kioskvältare direkt, propositionen om en ny svensk säkerhetsskyddslag som kom idag. Men vi som arbetar med att stärka Sveriges säkerhet och brinner för att utveckla svensk säkerhetskultur säger: äntligen! När lagstiftningen träder i kraft nästa år har vi de nya och rätta verktygen i verktygslådan Nya säkerhetsskyddslagen ställer högre krav på säkerhetsskydd. Den 1 april 2019 infördes en ny säkerhetsskyddslag i Sverige. Den gäller för all verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, till exempel olika former av kritisk infrastruktur Remissvar: SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag Inledning och sammanfattning Riksgäldskontoret (hädanefter Riksgälden) är positivt till att översynen av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen görs. En övergripande synpunkt är dock att den nya lagen med tillhörande förordning och arbetssätt, både teoretiskt oc Dataskyddsförordningen (GDPR) ISO/IEC 27001 NIS (lag om informationssäkerhet) Ny säkerhetsskyddslag OWASP topp 10 PCI DSS & ASV PSD2 (Payment Service Directive 2) RSA (risk- och sårbarhetsanalyser

Den nya säkerhetsskyddslagen 1 april 2019 - Secure State Cybe

Regeringen borde se över tillsynsmyndigheternas befogenheter och ansvar när den nya säkerhetsskyddslagen börjar gälla. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslaget om en ny säkerhetsskyddslag

Äntligen en ny säkerhetsskyddslag - Certezza A

Video: Ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april 2019 Svenska kraftnä

Ny säkerhetsskyddslag ger Swecos kunder nya utmaningar

Säpoveto ska hindra nya IT-skandaler Aftonblade

 • Salafism i sverige.
 • Finlands nummerupplysning.
 • Kiviks musteri.
 • Hyresrätt gnesta.
 • Kompensering.
 • Schneider brytare.
 • Typische vorurteile.
 • Fortfarande mensvärk efter mens.
 • Regionalliga nord tabelle.
 • Hur uppfattas skratt i olika länder.
 • Greenhouse effect.
 • Saroten mot sömnbesvär.
 • Hits of 2006.
 • Vad är biodynamisk.
 • Gfk marktforschung erfahrung.
 • Billiga flyg jet.
 • Csn lån ränta.
 • Parkett polish köpa.
 • Språkskolan haparanda schema.
 • Kattungar säljes södermanland.
 • Olga alexandrovna tikhon nikolaevich.
 • Reckful wiki.
 • My newsdesk priser.
 • Hoe ververs ik whatsapp.
 • Ritning pall.
 • Christer sjögren pärleporten.
 • Jaktresor kronhjort.
 • Bygg ole nacka.
 • Hur lång tid tar maten genom kroppen hund.
 • Bygga brygga.
 • Mörkt kök.
 • Pink beach bahamas.
 • Ragnar klavan lili klavan.
 • Sushi zen stockholm.
 • Lessebo pappersbruk 2017.
 • Hyperion settings.
 • Malvaväxter.
 • Grönsakstorget västervik.
 • African flower mönster.
 • Öresundsbron stängd.
 • Trafikolyckor i ryssland.