Home

Prata med skolkurator

Frida Jonsheden berättar om sitt jobb som skolkurator. Vad kan man få hjälp med av dig? - Med mig kan du prata om sånt som påverkar hur du mår och har det. Det kan till exempel handla om nedstämdhet, stress, självkänsla, sexualitet, alkohol, droger, självskador, våld och hot Hej! Jag har läst flera av dina svar ang plikten att informera föräldrarna om/när man samtalar med deras barn (jobbar som kurator på grundskola 4-9:an)framförallt om de är under 12 år. Har just nu en elev som har en svår hemsituation pga modern - hon har hört av sig och flaggat för att hon vill/behöver samtala och det är förmodligen denna situation hon antagligen vill prata om Fråg 1 Enligt vilket lagrum måste jag som skolkurator informera vårdnadshavare att deras barn går i samtal hos kurator? Måste jag informera om allt vi har pratat om? Fråga 2 Jag som skolkurator är ju skyldig att kontakta vårdnadshavare när jag har haft kontakt med en elev. Hur är det med skolsköterskan? Skolsköterskan på min skola har haft kontakt med en elev pga att eleven.

När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som ska ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hen är ju med i elevhälsoteamet. Ska jag ha ett godkännande från eleven att få prata med rektor, lärare, fritidspedagog, skolsköterska. Jag är en kurator på en F-6 skola. Frågan gäller för elever under 12 år. Jag har en fråga kring konflikthantering. När elever har hamnat i konflikt på raster och jag inte har samtyckte av deras föräldrar för samtal. Får jag då som anställd på skolan, även då jag är skolkurator, prata och reda ut dessa konflikter? Eller måste jag först ha samtycke från vårdnadshavarna Hej, Jag har jobbat som kurator i 15 år och upplever fortfarande ett dilemma när det gäller samtal med barn under 12 år. Har läst många av Staffan Olsson svar angående detta men upplever det fortfarande lite oklart och mycket svårt. Nu läste jag om skolsköterskan som på eget initiativ haft flera samtal med elev på 10 år om elevens hemsituation Jag skulle upatta om du som är skolkurator vill medverka på min undersökning genom att svara på bifogad enkät. Det tar ungefär 10-15 minuter att svara på alla frågor. Deltagandet är frivilligt och anonymt och du får avbryta enkäten när som helst. Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med den 19 mars 2020 kl. 23:59 Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar.. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen.Som förälder, lärare eller kamrat kan jag.

Skolkurator - Um

Om det skulle bli så pratar alltid kuratorn med dig innan. Så att ni tillsammans kan komma fram till hur och när du eller hen ska berätta för dina föräldrar. En skolkurator måste alltid bryta sin tystnadsplikt om hen misstänker att en elev som är under 18 år far mycket illa, och behöver få stöd och skydd från socialtjänsten Skolkurator Vänd dig till skolkuratorn om du behöver prata med någon om hur du har det och hur du mår. Om du inte trivs i skolan eller är utsatt för kränkningar och mobbning kan du också vända dig till skolans kurator På Ullvigymnasiet är vi två heltidsanställda skolkuratorer. Vi har våra rum i Längan. När våra dörrar är öppna är du välkommen in till oss. Om vi är upptagna lyser lampan rött och då får du vänta en stund. Du kan också boka tid via telefon, e-post, sms eller via din mentor Du kan få hjälp och stöd med många olika saker hos elevhälsan. Till exempel om du är stressad, blir kränkt eller har svårt att klara skolan. Hos elevhälsan får du också hälsokontroller och vaccinationer. Du har rätt att gå till elevhälsan tills du har gått ut gymnasiet I en stödgrupp får barnet möta andra barn med liknande erfarenheter som de själva har, och för många blir det en lättnad. Barnet får också hjälp med att uttrycka sina känslor, tankar och frågor kring missbruket. I stödgruppen pratar man om att barn aldrig är orsaken till att ens mamma eller pappa dricker

Elevhälsan - Samtala med barn under 12 å

Begreppet kurator kommer från det latinska ordet cura som betyder omsorg. En skolkurator bidrar med ett psykosocialt perspektiv inom skolan och har flera olika uppgifter på olika nivåer. Det handlar vanligtvis om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. På organisationsnivå innebär det bland annat att delta i skolans. Skolkurator. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Som elev är du välkommen till skolkuratorn om du är i behov av att prata med någon. Kuratorn hjälper också till att slussa eleven vidare till rätt person eller myndighet om eleven skulle behöva ytterligare stöd Arbetar med handledning och konsultation till personal. Medverkar vid nya klassindelningar samt övriga grupperingar. Arbetar med samarbets- och värderingsövningar. Skolkuratorns uppgift på individnivå: Samtal med elever och föräldrar, ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m. Deltar i socialt nätverksarbete kring elever Skolkurator; Skriv ut. Skolkurator. Ibland vill elever prata med någon annan vuxen än med en lärare eller förälder och är då välkomna att besöka skolans kurator. Stödsamtal kan ges enskilt eller i grupp. Utöver detta arbetar en kurator som stödfunktion gentemot föräldrar och personal

När policyn fungerar | Narkotikafri Skola

Som skolkurator på Högalidsskolan finns jag till för alla elever på skolan. Under skoltiden kan det uppstå många olika situationer som gör att man känner ett behov av att prata med någon vuxen. Det kan handla om kompisar, kärlek, stress eller oro för skolan eller jobbiga saker som händer hemma eller på fritiden Skolkuratorn på skolan ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling. Detta gör skolkuratorn genom att: genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris

Skolkuratorn arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och stödjande insatser. Det kan ske i individuella samtal med elev, elev/förälder och med skolans personal. För skolkuratorn är det särskilt viktigt att stödja skolans arbete med att uppmärksamma hinder för lärande och utveckling och att uppmärksamma elever som far illa eller elever som uppvisar tecken på ohälsa Som skolkurator arbetar jag under sekretess och har tystnadsplikt. Det betyder att det som du pratar med mig om i förtroende inte förs vidare. Ibland kan det dock vara viktigt att även andra personer får kännedom om din situation för att du ska få bästa hjälpen. Jag har också, som all övrig personal som arbetar med barn. Vid samarbetssamtalen pratar ni om konkreta frågor som har med vårdnad, boende, umgänge och försörjning att göra. Ni kan till exempel få hjälp med att lägga upp ett schema för växelvis boende. Samarbetssamtalen kan leda fram till muntliga överenskommelser eller skriftliga avtal, om någon begär det Kanske med bibliotekarien eller vaktmästaren som är så bra att prata med. Kanske med fotbollstränaren, scoutledaren eller en kompis förälder. Kanske med BUP-psykologen, skolläkaren, social-sekreteraren eller den snälla tanten i kassan som alltid har tid. Eller kanske med någon på Bris. Samtal kan göra skillna

Elevhälsan - Föräldrakontakt vid elevkontakt- gäller olika

 1. Ett samtal med skolans kurator kan vara ett sätt som hjälper dig på vägen. En del barn och ungdomar väljer att vända sig till en kompis, en vårdnadshavare eller någon trygg vuxen i ens närhet medan andra väljer att prata med någon som de inte känner. På din skola finns en kurator som du kan ta kontakt med
 2. Skolkurator. Samtalsstöd för elever. Mitt arbete är att lyssna, stötta och försöka hjälpa till så att elever klarar skolan så bra som möjlighet utifrån sina förutsättningar. Samtalen ska ge stöd och hjälp att reda ut och bearbeta frågor som rör personliga svårigheter, oro för sin egen hälsa, studier, familj, kamrater
 3. Ju mer du pratar om det desto lättare kommer det bli, och då känns det lättare att berätta för resten. Hoppas det löser sig. Du är modig! /Anonym; Hej! Prata med skolkuratorn! Hon kan ta kontakt med både dina föräldrar och vänner, om du inte vill berätta själv! /Tjej 1
 4. Skolkurator. Kuratorns uppgift är bland annat att arbeta främjande och förebyggande med likabehandling och trygghet, När elever eller vårdnadshavare kommer till mig och pratar har jag tystnadsplikt, vilket innebär att jag inte får prata med någon annan om det som sägs
 5. Har vi den här typen av frågor i fokus under samtalet så kommer barnet med stor sannolikhet att vara den som pratar mest. Dessutom kommer han eller hon att göra det på sitt sätt, med sina ord och i sitt tempo. Bekräfta barnet. Det är viktigt att komma ihåg att bekräfta barnet när vi ställer många frågor

Elevhälsan - Kurators sekretess mot andra i EHT- teame

 1. Vår skolkurator är till för samtliga elever i årskurs F-9 och grundsärskolan. Kuratorn har i uppgift att ta itu med frågor som gäller elevernas psykosociala hälsa, och finns tillgänglig för individuella samtal såväl som gruppsamtal
 2. Skolkurator På Fridegårdsgymnasiet finns två skolkuratorer för elever. Behöver du som elev eller vårdnadshavare stöd så är du välkommen att prata med oss
 3. Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga Det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka. Barnombudsmannen har i mars 2018 släpp sin årsrapport där de pratat med barn i utsatta kommuner/förorter

Skolkurator Till mig, Paulina Sinisalo, kan du som är elev komma när du behöver någon att prata med, få stöttning, uppmuntran och vägledning. Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis Får skolkuratorn ha samtal med mitt barn? Tis 10 nov 2009 19:33 Läst 24125 gånger Totalt 63 svar. Anonym (mamma­) Visa endast Tis prata med rektorn. var saklig och lugn, människor har lättare att hjälpa om man inte känner sig påhoppad direkt När man har oro som inte ger med sig eller när vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att söka hjälp. Om man går i skolan kan man prata med skolsköterskan eller skolkuratorn. Det finns också vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har psykologer och kuratorer som riktar sig speciellt till barn och.

Konflikthantering- elev under 12 år - får kurator prata

 1. Skolkurator; Skolkurator. Vi finns på skolan för dig som elev eller förälder. Som kurator har vi tystnadsplikt. Du kan kontakta oss om du är bekymrad över problem med kamrater eller vuxna eller om du behöver prata med någon om din livssituation. På Gottsundaskolan jobbar Leif och Helena
 2. Skolkurator. Vad kan kuratorn hjälpa till med? Till oss kan du komma med dina personliga funderingar och angelägenheter. Det kan gälla bekymmer i skolsituationen, hemma eller på fritiden. Inga bekymmer är för små eller för stora för att prata med oss. Det kan t ex gälla stresshantering, oro/ ångest,.
 3. Jag heter Pernilla Witt och arbetar som skolkurator på skolorna Hjärupslund och Tottarp. Jag är anställd av Resurscentrum - Central barn- och elevhälsa i Staffanstorp. Du som elev Om du behöver någon att prata med så finns jag här för dig. Det finns inget som är fel att prata med mig om. Våra samtal kan handla o
 4. Skolkurator. Om du känner dig ledsen, har problem i skolan, med vänner eller familj, om du känner oro och ängslan kan du prata med skolkuratorn på din skola. Läs mer skolkuratorns arbete; Skolpsykolog. Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din rektor om du behöver komma i kontakt med skolpsykolog
 5. Ibland kan det vara både bra och nödvändigt att ventilera sina känslor med en utomstående person, som inte är ens förälder eller familjemedlem. Om du känner dig nedstämd, ledsen, orolig, obekväm eller har behovet att prata om livet i allmänhet kan du kontakta din skolkurator

Elevhälsan - Samtal med barn under 12 å

Våld | Tomelilla

Startsida skolkurator

Barnperspektivet hamnar ofta i kläm när man pratar om insatser för unga som riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet. Det säger Sophie Johnsson, kurator på Rosengårdsskolan i Malmö. Ett av de största problemen är att få föräldrarna att dela bilden av en ung som andra vuxna har, säger hon Skolkurator; Skolkurator. Jag finns på skolan för dig som elev eller förälder. Som kurator har jag tystnadsplikt. Du kan kontakta mig om du är bekymrad över problem med kamrater eller vuxna eller om du behöver prata med någon om din livssituation. Jag är anträffbar varje vardag mellan 08:00 och 17:00 per telefon,. Vill du prata med någon om hur du mår, hittar du bra länkar här. Det är viktigt att prata med någon om man inte mår bra. I första hand rekommenderar vi att du pratar med din skolkurator eller skolsköterska för att få hjälp. De kan ge dig personlig rådgivning och vara ett stöd Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns på Vallby skola varannan onsdag. Kontakt med skolkuratorn Du är som elev på skolan välkommen att ta direktkontakt med mig för att boka tid. Du kan komma förbi mitt rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail

Kurator samarbetar med andra instanser så som BUP, Socialtjänst med flera. Kurator har tystnadsplikt men har skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam då det föreligger oro för att en elev far illa. Med en skolkurator kan du prata om sådant som bekymrar dig i skolan eller hemma Som skolkurator är även du som vårdnadshavare, BRIS (Barnens Rätt i Samhället) är en organisation du kan vända dig till om du som barn eller ungdom, behöver prata med någon. Du kan också mejla föräldra- & ungdomsstödet i Malmö Stad för att få hjälp och stöd. Elevhälsan Oxievångsskolan. Skolkurator Detta innebär att en skolkurator har en skyldighet att göra anmälan och anmälningarna kan därmed bli upprepade om oron finns kvar eller om barnet lämnar nya oroväckande uppgifter. Om du känner att skolkuratorn gör anmälningar på felaktiga grunder så kan det första steget vara att försöka prata med kuratorn själv Skolkuratorn ansvarar för det sociala arbetet med eleverna. Kuratorn har främst individuella samtal med elever, men även i grupper för att ex. stärka elevernas självkänsla, självbild och självuppfattning. Med en skolkurator kan man som elev prata om sådant som påverkar ens mående och vardag

Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet - Kurato

 1. Du vet att varje dag känner sig någon besviken på dig för att du inte hinner prata med alla. Det finns skolkuratorer som har ansvar för 3000 + elever
 2. Claes Nyman Med mig kan Du som elev prata om allt som känns viktigt för Dig och som Du funderar över, exempelvis om skolsituationen,kamratrelationer, föräldrarelationer, kärleksrelationer och även om oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, droger, utanförskap m.m. Utöver detta, är jag vuxenstödjare för Elevrådet och Skol-IF.
 3. Spykens kuratorer. Här hittar du information och kontaktuppgifter till Spykens kuratorer. Skolkuratorn finns som en rådgivare här på skolan. Till oss kan du komma när du behöver ha någon att prata med, få stöttning, uppmuntran och vägledning
 4. dre grupper, till exempel i en enskild klass. Skolpsykolog: arbetar både med enskilda elever och med elever i grupp
 5. Skolkurator. Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen både i och utanför skolan. känner oro för ditt barn eller bara behöver någon att prata med..

Ibland räcker det att dryfta problemet med en vän eller ringa till föräldratelefonen där du anonymt kan få råd av kunniga personer. Eftersom tonåringar varken vill eller bör berätta allt för sina föräldrar kan det var bra att upplysa dem om att man kan gå och prata med skolkuratorn eller med någon på ungdomsmottagningen Får skolkuratorn ha samtal med mitt barn? ts barn vill inte prata med kuratorn framgår väl ganska tydligt tycker jag.Att man känner förtroende i sådan här samtal är A och O. Jag tycker att du ska ringa BUP och höra om det finns tid hos barnpsykolog eller kurator då kan han gå dit och prata Vi är sex stycken skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna. Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog för läsåret 19/20. Ylva Arnrud (Uppåkraskolan, Hjärups skola) 046-25 11 50 Sanna Haddadi (Hagalidskolan 3. Prata med kompisens föräldrar. 4. Öppet hörn för eget förslag. Matilda känner till att två stycken i klassen har börjat röka hasch. De är inte hennes bästa kompisar, men hon känner dem rätt väl. Vad tycker du Matilda ska göra? 1. Prata med någon vuxen som hon litar på och be om hjälp. 2. Prata själv med kompisarna och be.

Skolkurator 2.0 - Hilda Johnsson Gothia Fortbildnin

Jag heter Olivia och jag är skolkurator på Börje skola. Jag jobbar för att alla elever ska må så bra som möjligt under sin skolgång. Till mig kan ni komma om ni behöver prata med någon utomstående om saker som händer i skolan eller hemma och som i sin tur kan påverka era barns skolprestation Som skolkurator finns jag tillgänglig för att lyssna på och stötta dig som är elev på skolan. Det kan gälla olika saker som hur du har det i skolan, med kompisar eller hur det är hemma. Det kan vara vad som helst som påverkar hur du mår, både stora och små bekymmer. Även föräldrar är varmt välkomna att kontakta mig Vi har en skolkurator kopplad till oss. Hon heter Linn Östergaard.. Vi vill säkerställa att alla elever ska ha en fungerande skolmiljö, må bra och utvecklas väl, därför har varje skola en socionom kopplad till sig. För att uppnå målet samarbetar jag med skolpersonal, vårdnadshavare, övriga socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och Resurscentrum bland andra Vi pratade på och det var faktiskt riktigt trevligt. är det rätt mycket, har bl.a. pratat med en del föräldrar idag av olika anledningar, men har också haft ett stabil flöde av elever som kommit och gått. Verkade vara en tung måndag för många, Skolkurator i åk 7 - Hanim Paulus Hammar. D u kan nå mig på telefon 0300-83 62 06.. e-post: hanim.paulus-hammar@kungsbacka.se Mitt rum är bredvid skolsköterskans rum. Jag kan ibland vara svår att få tag på. Du kan då mejla mig, ringa mig, lägga en lapp i den låsta brevlådan utanför mitt rum, säga till en mentor eller skolsköterskan, eller ge en lapp via dem, så kontaktar jag dig

Östra skolan

Prata om prat. Skolsköterskan kan också uppmuntra en elev att gå och prata med skolkuratorn - eller att få hjälp att komma i kontakt med till exempel BUP - barn- och ungdomspsykiatrin. Det är viktigt att få elever att förstå att de har rätt att få gå och prata med en vuxen om hur de mår och känner När en elev känner behov av att få träffa och prata med en annan vuxen än sina föräldrar, lärare eller andra vuxna kan de kontakta en kurator för samtal. Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi Du kan också få gå och prata med skolkuratorn, eller med någon utanför skolan, exempelvis på en ungdomsmottagning eller via vårdcentralen - även om det var länge sedan din förälder dog. På enheten där din förälder vårdades kan det finnas psykosociala team och barnombud där du kan få stöd och hjälp

Samtala med barn Bris - Barnens Rätt i Samhälle

 1. Jag har tidigare arbetat inom LSS, främst inom daglig verksamhet där jag arbetade mycket med vuxna människor inom autismspektrat. Sedan 2016 arbetar jag som skolkurator på en F-9 skola. Jag ser, vet och känner att det finns många där ute, unga som gamla som bär runt på saker som de inte kan eller vågar berätta för någon
 2. Skolans trygghetsgrupp består av skolkurator och vuxna från skolans alla enheter. Trygghetsgruppen arbetar med likabehandlingsfrågor, trivsel och trygghet. Bland annat planerar gruppen fadderträffar. _____ Skolkurator. Jag heter Sofie Renemar och finns på skolan vardagar kl. 8.30-14.30, onsdagar 8.30-16.0
 3. Arbetet innebär även kontakt med föräldrar samt samarbete med den övriga elevhälsan, rektor och lärare. Som skolkurator har jag även kontakt med andra myndigheter som t.ex. socialtjänst och psykiatri. Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är Som socionom har Du möjlighet att arbeta med många olika yrken inom det sociala området

Killar på Jensen gymnasium väljer chatt framför skolkurator

När socialtjänsten får in en anmälan som gäller en person under 18 år ska de utreda om barnet behöver hjälp. Socialtjänsten ska arbeta så att det blir en trygg situation för barnet. Utredningen är till för att socialtjänsten ska veta hur de ska hjälpa barnet Jag heter Olivia och jag är skolkurator på Järlåsa skola. Jag jobbar för att alla elever ska må så bra som möjligt under sin skolgång. Till mig kan man komma om man behöver prata med någon utomstående om saker som händer i skolan eller hemma och som i sin tur kan påverka elevens skolprestation Här kan du som elev chatta med din skolkurator när du vill. Han eller hon svarar inom 24 timmar eller nästkommande vardag. Då vi fått en uppdragsbeställning av skolan så får ni via mail en inbjudan till vår sida på Kaddio, vilket är vårt säkra system där du hittar chatten där du och din kurator möts Visst kan jag väl stå på mig i att skolkuratorn inte ska ha regelrätta samtal med mitt barn (10 år) Jag är

Skolkurator Skolkuratorns arbetsfält. Det finns två skolkuratorer i Vörå kommun, Daniel Björndahl (t.f. ansvarig kurator) och Sarah Hannuksela. Skolkuratorerna jobbar i förskolorna, lågstadieskolorna, Tegengrenskolan, gymnasiet och Norrvalla. Skolkuratorn är till för elever, vårdnadshavare och lärare Har du svårt med ditt skolarbete, att genomföra uppgifter eller att delta på lektioner? Hör av dig till din specialpedagog för hjälp och stöd. Ring kommunens växel, 0550-880 00 och berätta vilken skola du går på och att du vill prata med skolsköterska, skolkurator eller specialpedagog så kopplas du rätt. Första linjen unga östr Någon att prata med . Ofta känns det bra att prata med någon om man mår dåligt. I vissa lägen är det bra att berätta för någon man känner - en förälder, kompis, lärare, skolsköterska, skolkurator eller annan vuxen. Men ibland är det lättare att berätta jobbiga saker för någon man inte känner Med skolkuratorn kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, till exempel:- om skolsituationen- mål och motivation- kamratrelationer- föräldrarelationer- kärleksrelationer - oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, - koncentrationssvårigheter - droger - utanförskap och likabehandlin

Det här gör kuratorn Habilitering & Häls

Med skolkuratorn kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, ex. - om skolsituationen - mål och motivation - kamratrelationer - föräldrarelationer - kärleksrelationer - oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter - droger - utanförskap och likabehandlin Skolkurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens för att möta skolans behov av psykosociala insatser. Skolkurator arbetar bl.a med att: erbjuda samtal samt rådgivning till elever och deras familje I skolans elevhälsoteam och i lärararbetslaget finns en aktiv dela-kultur där man pratar mycket med varandra och gärna letar samarbeten med varandra. Det är naturligt att hjälpa och stödja varandra. I rollen som skolkurator tar du självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns det en nära dialog med rektor Med kuratorn kan eleverna prata om allt som känns viktigt och vad som man funderar över, t ex. -skolsituationen, mål och motivation -kamratrelationer -familjerelationer -kärleksrelationer -oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter -droger -utanförskap och likabehandling Skolkuratorn arbetar på tre nivåer Kuratorn har socialt arbete som.

Att må dåligt - psykologen och kuratorn svarar - Järfälla

Samtidigt som Bris larmar om att barn och ungdomar går sönder i psykisk ohälsa och föräldrar ser miljön i skolan som en orsak till ångesten - visar en ny undersökning att skolans kuratorer går på knäna för att ta hand om eleverna som mår dåligt. - Jag pratar självmord varje dag med någon elev, säger Liselotte Sundén, skolkurator i Stockholm Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård. Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT. Skolkurator. Maria Helgesson Telefon 010-242 68 0

Skolans kurator - Brandbergsskolan

Skolkurator - Startsid

Mobbning är när någon upprepade gånger blir kränkt av andra. Det kan till exempel vara att bli retad, slagen, eller utfryst. Det kan också vara kränkningar som sker på nätet. Om ett barn blir mobbat måste det alltid tas på allvar. I skolan, förskolan och på fritids finns det en plan för hur personalen ska hantera mobbning - Men alla barn är olika. För en del är det inte särskilt viktigt att ha en massa kompisar. Det behöver inte ens vara ett problem. Verkar barnet må bra, så är det nog snarare ett föräldraproblem, säger Linda Ulfsdotter, socionom, kognitiv terapeut och skolkurator i Värmdö utanför Stockholm Vi skolkuratorer tillhör elevhälsan och vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vanliga frågor som vi jobbar med är om stress, utanförskap, mobbning, droger, alkohol, oro, ångest, sorg, För dig som vill ha någon att prata med. www.tjejzonen.se Prata med barn om hemska händelser som de kanske ser filmer från på nätet. Det rådet kommer från skolkurator Alexandra Issa Kullenbäck Foto: Hasse Holmberg/TT

Skolkurator

Prata med de mindre barnen och beskriv vad ni känner och vad som händer i familjen. Berätta för de större barnen om sjukdomen Elevhälsan (t.ex. skolsköterska, skolkurator) jobbar för att elever i skolan ska må bra. Vi kan lyssna på eleven och ge samtalsstöd när du upplever en kris i familjen Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym. Chatten är stängd. Chatten är inte öppen just nu. Måndagar 15:00-17:00 & Onsdagar 18:00-20:30. Vi har tystnadslöfte och du kan vara helt anonym Förut kunde jag prata med henne men nu känns det som att vi glider ifrån varan. Min tvillingsyster som också skar sig vet även hon om att jag skär mig men jag vill inte prata med henne. Hon mobbar typ alltid mig och mina föräldrar med. Det är därför jag inte kan prata med nån av dem. Och min skolkurator har jag prata med förut fast inte om hur jag mår utan jag var inblandad i ett. Skolkurator stödjer och vägleder elever samt deras föräldrar i psykosociala frågor. Kuratorn samarbetar med skolans personal samt andra resurser och verksamheter om behov finns. Som elev kan du vända dig till kuratorn när du behöver en annan vuxen att prata med eller om något bekymrar dig

När en förälder dör | CancerfondenTveka inte att ringa skolkuratorn | HuvudstadsregionenElevresurser - Region Gotland

I första hand rekommenderar vi att du pratar med din skolkurator eller skolsköterska för att få hjälp. De kan ge dig personlig rådgivning och vara ett stöd. Studerar du på universitet kan du vända dig till studenthälsan. Ungdomsgruppen Ibland kan en situation kännas svår att klara själv Någon att prata med Vi är två skolkuratorer som arbetar här på Kungsholmens gymnasium, Charlotte Weintraub som ansvarar för svenska och körsektionen och Micaela Darliden som ansvarar för internationella sektionen

Att prata med utsatta flickor och kvinnor. Hur uppnår man som yrkesverksam en dialog med vårdnadshavare. Länsstyrelsen Östergötland har i flera år samarbetat med Skolverket kring bland annat utbildningsinsatser för skolpersonal i syfte att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom till. - Vi har pratat med flera kuratorer som bara är på skolan en dag i veckan. Ett barn som tycker att något känns jobbigt och vill prata om det vill inte vänta en vecka med att diskutera saken. Det borde finnas en kurator på plats, varje dag. De flesta kuratorer har 500 elever och uppåt, ett ganska stort antal har över 1000, säger hon Ungas psykiska hälsa var temat på en stor konferens för skolkuratorer som avslutades i veckan. Psykiska ohälsan sjunker hela tiden ner i åldrarna. Det är viktigt för oss att försöka förstå vad det här beror på, säger skolkurator Hilda Johnsson som efterlyser bättre samarbete mellan elevhälsa och pedagoger Det känns att den är uppdaterad och det är bra att även nyare substanser är med. Vi pratar just nu cannabis med ettorna och då är lathunden en del i arbetet. - Bodil Lundin, skolkurator på Curt Nicolin Gymnasiet. På vår skola delade vi ut Föräldrahandboken till alla vårdnadshavare,. - Det är väldigt roligt att prata med barn, och fantastiskt att få deras förtroende. Som skolkurator ska jag jobba hälsofrämjande och förebyggande, men inte behandlande, säger hon. - Förhoppningsvis kan jag upptäcka allvarliga problem i tid, innan det har gått för långt, och slussa ett barn vidare till rätt hjälpinstans om det behövs Jag heter Olivia och jag är skolkurator på Vänge skola. Jag jobbar för att alla elever ska må så bra som möjligt under sin skolgång. Till mig kan man komma om man behöver prata med någon utomstående om saker som händer i skolan eller hemma och som i sin tur kan påverka elevens skolprestation

 • Succession mariage avant 1966.
 • Atom nucleus.
 • Dregen pernilla.
 • Niloufar javanmardi.
 • Dumt synonym kryssord.
 • Pippi i söderhavet stream.
 • Porsche treffen termine 2017.
 • Hel vildand recept.
 • Jobcenter salzwedel stellenangebote.
 • Typsnitt wiki.
 • Boräntor 2017.
 • Septum stab.
 • Atollen parkeringshus jönköping öppettider.
 • Hoppgunga 2me.
 • Förpatinerad koppar.
 • Becquerel i svamp.
 • Spanbildung beim bohren.
 • Butiker trelleborg.
 • Abbasid caliphate.
 • Mockfjärds fönster spröjs.
 • Måla soffa med chalk paint.
 • Ausweis als natürliche person.
 • Handikappförbundet uppgifter.
 • Windproof zippo.
 • Stuga finland.
 • Canal digital kabel tv.
 • Koncentrationssvårigheter symptom.
 • Grekland karta svenska.
 • Atomuhr kosten.
 • Petter kilefors.
 • Landskapets fiskevatten.
 • Moxy oslo.
 • Best japanese dishes.
 • Wohnung mieten rheine.
 • Glioblastom förlopp.
 • F16 türkei.
 • Svenska sportbilsklubben.
 • Neuer job trotz kündigungsfrist.
 • Zitty berlin.
 • Alona vida beach resort.
 • Schneider exxact strömbrytare.